ekologia

THINK ECO

Ekologia to jedna z najważniejszych wartości, którą kierujemy się w rozwoju firmy.

Ekologia to dla nas nie tylko modne hasło. Na każdym etapie produkcji naszych mebli i na każdej płaszczyźnie rozwoju firmy kierujemy się troską o stan środowiska naturalnego. Podejmujemy konkretne działania, które ograniczają ślad węglowy i sprawiają, że produkcja staje się przyjaźniejsza dla natury.

EKO TROSKLIWY

Dolina Baryczy

Ekologia wpisana jest w strategię firmy od początku jej istnienia. Bliskość Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i obszarów „Natura 2000” w szczególności zobowiązuje nas do jeszcze większej dbałości o środowisko naturalne i racjonalną eksploatację zasobów naturalnych. Integralnymi praktykami w naszej codziennej pracy są segregacja odpadów, racjonalne gospodarowanie wodą i energią oraz materiałami używanymi do produkcji.

EKO ROZWAŻNY

flat pack

90% mebli firmy Deftrans jest produkowana w systemie do samodzielnego montażu i dostarczana do odbiorcy w płaskich kartonowych opakowaniach zwanych flat pack. Dzięki tej formie produkcji I pakowania transport naszych mebli jest mniej skomplikowany i o wiele tańszy. Nie bez znaczenia jest fakt, że jednym środkiem transportu jesteśmy w stanie dostarczyć odbiorcy więcej naszych produktów, jednocześnie znacząco zmniejszając zużycie paliwa i emisję CO2 do środowiska naturalnego.

EKO ZRÓWNOWAŻONY

CEFLA TIF-40

Wpisana w strategię firmy odpowiedzialność za region w którym żyjemy, sprawia, że firma inwestuje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie. Funkcjonujący w firmie ultranowoczesny system CEFLA TIF-40, pozwala skutecznie ograniczyć emisję LZO (lotnych związków organicznych), powstających w procesach lakierowania nawierzchni, co znacząco wpływa na oddziaływanie naszego zakładu na otaczające środowisko [co znacząco minimalizuje negatywny wpływ na środowisko].

EKO LOGICZNY

niskoemisyjny system grzewczy

Od 2023 roku w fabryce Deftrans w Odolanowie działa ekologiczna spalarnia odpadów. Odpady poprodukcyjne spalane są w bardzo wysokiej temperaturze powyżej 800°C, a elektrofiltry wychwytujące pyły, recyrkulacja i dopalanie gazów, pozwalają na utrzymanie najwyższych standardów określonych w szczegółowych przepisach. Nowoczesna instalacja do minimum redukuje emisję szkodliwych substancji, co bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość powietrza.

EKO ODPOWIEDZIALNY

FSC

Posiadanie certyfikatu kontroli pochodzenia produktów FSC ® jest dowodem naszej troski o dobór właściwych materiałów, pochodzących z certyfikowanych lasów i innych kontrolowanych źródeł, przyczyniając się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu. Już dziś ponad 25% mebli oferowanych na rynek, wyprodukowanych jest z materiałów z certyfikatem FSC.

EKO TRWAŁY

oświetlenie LED

Od lat w swojej ofercie posiadamy oświetlenie oparte na energooszczędnych rozwiązaniach LED. Są one wyjątkowo wydajne, trwałe i co niezwykle istotne, przyjazne dla środowiska. Lampy LED zużywają mniej energii przy tym samym natężeniu światła, co ma wpływ na obniżenie emisji CO2, a ich produkcja nie wymaga użycia rtęci i innych szkodliwych substancji, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego.

EKO ŚWIADOMY

elektroniczny obieg dokumentów

Od kilku lat na coraz większą skalę wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów, co pozwala nam dużo mniej drukować i znacząco ograniczyć zużycie papieru. Od 2020 roku działa portal pracowniczy, poprzez który udostępniamy naszym pracownikom najważniejsze dokumenty, takie jak PIT 11 czy tzw. paski wynagrodzeń. Przez ten system przechodzą też wnioski urlopowe, które są akceptowane i przesyłane dalej wyłącznie drogą elektroniczną.

EKO PRZEZORNY

eco wary

Z naszych opakowań już w 98% wykluczyliśmy wypełnienie styropianowe zabezpieczające elementy mebli, zastępując je kartonowym. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować go całkowicie z naszych opakowań.